Zastosowanie specjalistycznych urządzeń pozwala na osuszanie przestrzeni lub miejsc trudno dostępnych,
przez wytworzenie w nich podciśnieniem lub nadciśnienia ruchu suchego powietrza.

Technologie tą stosuje się w osuszaniu:

1. Zalanych przegród budowlanych z materiałów posiadających pustki powietrzne.

2. Zalanych stref izolacji i dylatacji, np:
- wewnętrznych przestrzeni stropów drewnianych,
- wewnętrzne strefy izolacji posadzek (styropian pod posadzka),
- strefy zewnętrznych i wewnętrznych izolacji dociepleniowych budynków,
- strefy izolacji ze żwiru lub pospółki pod budynkiem.

3. Zalanych trudnodostępnych przestrzeni, np:
- szybów instalacyjnych (elektrycznych, wodnych, telekomunikacyjnych),
- sufitów podwieszanych (bez potrzeby ich demontażu),
- podłóg technicznych (bez potrzeby ich demontażu),
- szybów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.